sample image

        sample image

Bảng Báo Giá Sản Phẩm

Số  TT TÊN MẶT HÀNG (ĐƠN VỊ )

( ĐƠN GIÁ )

(GIÁ KHUYẾN MÃI) (GHI CHÚ)
(Hạt Trân Châu (Hạt Nhỏ 2.2 ) & (Hạt Lớn 2.5)
142 Hat Trân Châu Cà Phê 2 Kg Bịch  50,000 35,000 20.kg / Thùng
143 Hat Trân Châu Caramel 2 Kg Bịch  50,000 35,000 20.kg / Thùng
Hồng Trà & Lục Trà 500gram
144 Hồng Trà Số 7 0.5 Kg Gói 55,000 40,000 50 gói / Bao
145 Hồng Trà Số 9 0.5 Kg Gói 60,000 60,000 50 gói / Bao
146 Lục Trà Số 8 0.5 Kg Gói 75,000 75,000 50 gói / Bao
Sữa Bột
147 Bột Sữa (BTC Hương Sữa) 1 kg Gói 75,000 50,000 12 kg / Thùng
148
Bột Trà Hồng (3 trong 1 hoà tan)
1 kg Gói 120,000 60,000 12 kg / Thùng
149 Bột sữa Q66  20 Kg Bao 1,400,000 1,400,000 20 kg / Bao
150 Bột sữa Q88  20 Kg Bao 1,500,000 1,500,000 20 kg / Bao
151 Bột Trà Xanh Sữa 20 Kg Bao 2,000,000 2,000,000 20 kg / Bao
152 Bột Trà Sữa 100% 20 Kg Bao 2,000,000 2,000,000 20 kg / Bao
Bột Plan
153
Plan Trứng Gà
1 Kg Bịch  120,000 120,000 12kg / Thùng
154 Plan Dâu 1 Kg Bịch  120,000 120,000 12kg / Thùng
155 Plan SôCôLa 1 Kg Bịch  120,000 120,000 12kg / Thùng
156 Plan Cà Phê 1 Kg Bịch  120,000 120,000 12kg / Thùng
157 Plan Khoai Môn 1 Kg Bịch  120,000 120,000 12kg / Thùng
Bột Trái Cây
158 Bột Khoai Môn 1 Kg Bịch  120,000 120,000 12kg / Thùng
159 Bột SôCôLa  1 Kg Bịch  120,000 120,000 12kg / Thùng
160 Bột Bạc Hà SôCôLa 1 Kg Bịch  150,000 150,000 12kg / Thùng
             

Mở Cửa Hàng Trà Sữa - Liên Hệ : 0909688328 - 0903688328

Mã Số Thuế: 0305525442