sample image

        sample image

Trân Châu Các Loại

Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 9 of 9
hoangkim
  • Giá bán: 50.000 VND
matcha
  • Giá bán: 50.000 VND
tranchaumau2kg
  • Giá bán: 50.000 VND
tranchaumau1kg
  • Giá bán: 30.000 VND
tran-chau-caramel-1kg(22000)
  • Giá bán: 22.000 VND
tran-chau-caramel-2kg(35000)
  • Giá bán: 35.000 VND
tran-chau-ca-phe-1kg(22000)
  • Giá bán: 22.000 VND
tran-chau-ca-phe-2kg(35000)
  • Giá bán: 35.000 VND
Results 1 - 9 of 9

Mở Cửa Hàng Trà Sữa - Liên Hệ : 0909688328 - 0903688328

Mã Số Thuế: 0305525442